Jornada continua

Jornada continua

jornada-continuaAlgunes famílies ens haveu preguntat per l’estat de la implantació de la jornada continuada en els col·legis de la Comunitat Valenciana. Indicar-vos que en els cursos 2013-2014 i 2014-2015 només una trentena de centres educatius acollits al Programa Experimental de la Jornada Continuada l’han implantada.
No obstant açò, la consellera Mª José Catalá, en la roda de premsa d’inici de curs va indicar que per al curs 2015-2016 l’elecció de jornada serà obligatòria per a tots els centres, per a açò abans del mes de març es deurà haver convocat les consultes a les famílies.
Finalment, i sense publicació oficial que ho confirme, perquè la consulta siga vàlida haurà de comptar amb una participació del 50% dels pares, i perquè s’aprove el canvi de jornada es deurà pronunciar a favor el 85%.
Quant a la concreció d’aquesta jornada, i sempre segons la informació facilitada pels mitjans, us indiquem que:
“ en la jornada intensiva els xiquets començaran les classes a les 9 del matí i acabaran a les 14 hores en lloc de les 12 del migdia, però ja no tindran classe a la vesprada. Durant aquest període lectiu donaran cinc classes de 45 minuts i l’hora restant es dividirà en dos patis. A més, el centre haurà d’oferir el servei de menjador de 14 a 16 hores, i haurà d’oferir activitats extraescolars amb caràcter gratuït i voluntari per als xiquets les famílies dels quals no puguen anar a arreplegar-los fins a les 17 hores com l’actual horari partit.”
Des del l’AMPA anem a intentar facilitar-vos la informació que arribe a les nostres mans, tant del procés de normalització del procediment per a la consulta, com dels detalls de la jornada (horari, funcionament del menjador, extraescolars etc….). També us farem arribar articles i testimoniatges tant a favor com en contra de la jornada reduïda.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Algunas familias nos habéis preguntado por el estado de la implantación de la jornada continuada en los colegios de la Comunitat Valenciana. Indicaros que en los cursos 2013-2014 y 2014-2015 sólo una treintena de centros educativos acogidos al Programa Experimental de la Jornada Continuada la han implantado.
Sin embargo, la consellera Mª José Catalá, en la rueda de prensa de inicio de curso indicó que para el curso 2015-2016 la elección de jornada será obligatoria para todos los centros, para lo cual antes del mes de marzo del próximo año se deberá de haber convocado las consultas a las familias.
Finalmente, y a falta de publicación oficial que lo confirme, para que la consulta sea válida tendrá que contar con una participación del 50% de los padres, y para que se apruebe el cambio de jornada se deberá de pronunciar a favor el 85%.
En cuanto a la concreción de esta jornada, y siempre según la información facilitada por los medios, os indicamos que:
“ en la jornada intensiva los niños comenzarán las clases a las 9 de la mañana y acabarán a las 14 horas en lugar de las 12 del mediodía, pero ya no tendrán clase por la tarde. Durante este período lectivo darán cinco clases de 45 minutos y la hora restante se dividirá en dos patios. Además, el centro deberá ofertar el servicio de comedor de 14 a 16 horas, y deberá ofertar actividades extraescolares con carácter gratuito y voluntario para los niños cuyas familias no puedan ir a recogerlos hasta las 17 horas como el actual horario partido.”
Desde el AMPA vamos a intentar facilitaros la información que llegue a nuestras manos, tanto del proceso de normalización del procedimiento para la consulta, como de los detalles de la jornada (horario, funcionamiento del comedor, extraescolares etc….). También os haremos llegar artículos y testimonios tanto a favor como en contra de la jornada reducida.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.