Política de Privacitat i Emmagatzematge de les Dades

Política de Privacitat i Emmagatzematge de les Dades

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament del present formulari, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de l’AMPA del Col·legi Públic Federico García Lorca (AMPA FGLVALENCIA) amb l’única fi de poder prestar-li i oferir-li tots els serveis i activitats organitzats per l’AMPA-FGLVALENCIA i establir un canal de comunicació. El temps que es mantindrà aquesta informació serà estrictament la necessària per a les finalitats que s’ha recaptat.

La informació disponible en els fitxers esmentats podran ser cedits a entitats externes únicament en el cas que siga estrictament necessari per a l’adequada organització d’activitats i serveis oferits per l’AMPA-FGLVALENCIA. En cap altre cas, aquestes dades podran ser transferits a empreses externes per a un ús diferent del que s’han recol·lectat.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que exercisca els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a l’adreça inscripcions_ampa@ceipfglvalencia.com.

De la mateixa manera, qualsevol consulta o dubte sobre el tractament de les dades personals es pot realitzar mitjançant correu electrònic a l’adreça inscripcions_ampa@ceipfglvalencia.com.

AMPA-FGLVALENCIA es compromet a mantenir la confidencialitat respecte a les dades recaptades en aquest formulari d’acord amb la legislació vigent.

AMPA-FGLVALENCIA es reserva el dret a modificar la política actual amb la finalitat d’adaptar-la a noves exigències legislatives o jurídiques informant prèviament els usuaris dels canvis realitzats.

AMPA-FGLVALENCIA arreplega les dades a través de Google Forms amb la fi única ja indicada quedant les dades emmagatzemades en els servidors de Google. Pots veure la seua política de privacitat en:

https://policies.google.com/privacy?hl=es