Assemblea General

Assemblea General

Ver calendario
30/07/2020 16:30 - 19:30

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l'Acta anterior.
2. Informació les activitats realitzades en el curs 2019/2020.
3. Informació sobre el començament de curs 2020-2021.
4. Presentació del Balanç econòmic del curs 2019-2020.
5. Avanç pressupost 2020-2021.
6. Precs i preguntes.

Los comentarios están cerrados.