Ajudes llibres curs 2012-13 / Ayuda libros curso 2012-13

Ajudes llibres curs 2012-13 / Ayuda libros curso 2012-13

El passat dia 28 de juny de 2012 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l’ORDE 31/2012, de 22 de juny de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la que es regula les bases de la convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic, de l’alumnat d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i d’unitats d’educació especial, escolaritzat en un centre públic o en un centre privat concertat i les bases per a determinar la dotació econòmica dels centres d’Educació Especial públics de titularitat de les corporacions locals i privats concertats i Centres d’Acció Educativa Singular privats concertats per a l’adquisició dels dits materials, en la Comunitat Valenciana per al curs 2012-2013.

 leer más ...El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 29 de juny i finalitzarà el dia 25 de juliol de 2012.

Les sol·licituds es presentaran en el centre on l’alumne/a es matricule en el curs 2012/2013.

Es recorda que amb la firma de la sol·licitud s’autoritza a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació a obtindre, a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, les dades necessàries per a determinar la renda a l’efecte de les ajudes, i a obtindre, a través de les administracions públiques corresponents, les dades necessàries per a la verificació de les meues dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat.

Tots els interessats que desitgen percebre esta ajuda han d’omplir i presentar la sol·licitud, inclús l’alumnat mencionat en la base 2 de l’annex I.

El text complet de l’orde, el manual de procediment per als centres i el model de sol·licitud (el mateix que ja ha sigut utilitzat per a sol·licitar les ajudes de menjador i de transport) podran obtindre’s a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació: http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/val/abc/ajudesllibres.asp

El pasado día 28 de junio de 2012 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la ORDEN 31/2012, de 22 de juny de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula las bases de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y de material didáctico e informático, del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de unidades de educación especial, escolarizado en un centro público o en un centro privado concertado y las bases para determinar la dotación económica de los centros de Educación Especial públicos de titularidad de las corporaciones locales y privados concertados y Centros de Acción Educativa Singular privados concertados para la adquisición de dichos materiales, en la Comunitat Valenciana para el curso 2012-2013.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 29 de junio y finalizará el día 25 de julio de 2012.

Las solicitudes se presentarán en el centro donde el alumno/a se matricule en el curso 2012/2013.

Se recuerda que con la firma de la solicitud se autoriza a la Conselleria de Educación, Formación y Empleo a obtener, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los datos necesarios para determinar la renta a efectos de las ayudas, y a obtener, a través de las administraciones públicas correspondientes, los datos necesarios para la verificación de mis datos personales en el Sistema de Verificación de Datos de Residencia e Identidad.

Todos los interesados que deseen percibir esta ayuda deben cumplimentar y presentar la solicitud, incluso el alumnado mencionado en la base 2 del anexo I.

El texto completo de la orden, el manual de procedimiento para los centros y el modelo de solicitud (el mismo que ya ha sido utilizado para solicitar las ayudas de comedor y de transporte) podrán obtenerse a través de la página web de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo: http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp

Los comentarios están cerrados.