Assemblea General de Socis / Asamblea General de Socios

Assemblea General de Socis / Asamblea General de Socios

Divendres que ve 31 de octubre, a les 16:30 h. en primera convocatòria i a les 17:00 h. en segona, celebrarem en la biblioteca del col•legi l’Assemblea General de Socis. En ella es tractaran els següents punts que integren l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’Acta anterior.
2. Informació sobre l’estat de les activitats extraescolars del curs 2014/2015.
3. Informació sobre altres activitats previstes per al curs 2014/2015 (Jornada de convivència i de portes obertes, Cine-club)
4. Informe situació econòmica de l’associació.
5. Recollida de propostes de millora per al funcionament del servei de menjador.
6. Torn de paraules.
Assistir és col•laborar. La vostra assistència és important. No falteu.

* * * * * * * * * ACTA DE LA ASAMBLEA * * * * * * * * * 

El próximo viernes 31 de octubre, a las 16:30 h. en primera convocatoria, y a las 17:00 h. en segunda, celebraremos en la biblioteca del colegio la Asamblea General de Socios. En ella se tratarán los siguientes puntos, que integran el orden del día.

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Informe sobre el estado de las actividades extra-escolares del curso 2014/2015.
3. Informe sobre otras actividades previstas para el curso 2014/2015 (Jornada de convivencia y de puertas abiertas, Cine-club)
4. Informe sobre la situación económica de la asociación.
5. Recogida de propuestas para la mejora del servicio de comedor.
6. Turno de palabras.
Asistir es colaborar. Vuestra asistencia es importante. No faltéis.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.