Assemblea General de Socis / Asamblea General de Socios

Assemblea General de Socis / Asamblea General de Socios

El proper dimecres dia 17 de juny a les 16:30 h. en primera convocatòria, i a les 17:00 h. en segona, celebrarem l’Assemblea General Ordinària de Socis de final de curs. Es tractaran els següents punts que integren l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe del President de l’AMPA.
3. Ratificació, si escau, dels nous càrrecs en la Junta de l’AMPA.
4. Informació sobre l’estat de les activitats extra-escolars i previsió d’activitats per al curs 2015/2016.
5. Informe situació econòmica de l’associació.
6. Informe sobre el mercat de llibres.
7. Torn obert de paraules.

Us recordem la importància d’assistir ja que és en aquestes reunions on es posen en comú totes les qüestions relatives al funcionament de l’associació i es prenen decisions importants. També és el lloc adequat per a elevar propostes, queixes i manifestar opinions.
La teua assistència és important. No faltes.

* * * * * * * * Acta de la Asamblea * * * * * * * *

El próximo miércoles día 17 de junio a las 16:30 h. en primera convocatoria, y a las 17:00 h. en segunda, celebraremos la Asamblea General Ordinaria de Socios de final de curso. Se tratarán los siguientes puntos que integran el orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Informe del Presidente del AMPA.
3. Ratificación, si procede, de los nuevos cargos de la Junta del AMPA.
4. Información sobre el estado de las actividades extra-escolares y previsión de actividades para el curso 2015/2016.
5. Informe situación económica de la asociación.
6. Información sobre el mercadillo de libros de texto.
7. Turno abierto de palabras.

Os recordamos la importancia de asistir ya que es en estas reuniones donde se ponen en común todas las cuestiones relativas al funcionamiento de la asociación y se toman decisiones importantes. También es el lugar adecuado para elevar propuestas, quejas y manifestar opiniones.
Tu asistencia es importante. No faltes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.