Assemblea general de socis / Asamblea general de socios

Assemblea general de socis / Asamblea general de socios

Dimarts que ve 26 de juny, a les 16:30 h. en primera convocatòria, i a les 17:00 h. en segona, celebrarem en la biblioteca l’Assemblea General de Socis. En ella, a més de les qüestions econòmiques, s’informarà de les activitats exercides este curs, algunes qüestions organitzatives, i els suggeriments i temes que presenteu.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació si és procedent de l’Acta anterior.
 2. Activitats curs 2011-2012 – Previsió activitats 2012-2013
 3. Presentació del Balanç del curs 2011-2012.
 4. Festa de fi de curs.
 5. Merdadet de llibres de text.
 6. Precs i preguntes

Assistir és col·laborar. La vostra assistència és important. No falteu.

—-

El próximo martes 26 de junio, a las 16:30 h. en primera convocatoria, y a las 17:00 h. en segunda, celebraremos en la biblioteca la Asamblea General de Socios. En ella, además de las cuestiones económicas, se informará de las actividades desarrolladas este curso, algunas cuestiones organizativas, y las sugerencias y temas que presentéis.

ORDEN DEL DÍA

 1. Aprobación si procede del Acta anterior.
 2. Actividades curso 2011-2012 – Previsión actividades 2012-2013
 3. Presentación del Balance del curso 2011-2012.
 4. Fiesta de fin de curso.
 5. Merdadillo de libros de texto.
 6. Ruegos y preguntas.

Asistir es colaborar. Vuestra asistencia es importante. No faltéis.

Los comentarios están cerrados.